legendary

Mode Pleine page Mode Onglet
Lots of Arceus
The horse
a pokemon master piece
♦♦♦Shiny Primal Groudon♦♦♦
♥Shiny♥Darkrai♥
Mega Mewtwo Y
Arceus; God of the Pokémon World
Xerneas and Yveltal
Shiny Mewtwo
Latios
Xerneas
The almighty Mewtwo!!!!