Vote pour Meilleur Blingee Anime

Black Lady VS mew zakuro