d a v

Mode Pleine page Mode Onglet
Un petit chat et Rin te souhaite la bienvenue dans mon cercle d'amis!
Hᴀᴘᴘʏ 1sᴛ ʏᴇᴀʀ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ,Tʏᴋɪᴅᴏʀᴀ!
Humanity is a vampire greatest weakness♥vαмριяgιяlιε96
Haru - Past or future.. but for ever a vampire..
„Mᴏɴᴋᴇʏ D. Lᴜꜰꜰʏ: Bᴇ ᴍʏ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ?”
Aʟᴡᴀʏs Bᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ﹣ Fᴏʀ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ || Tsᴜᴋɪᴋᴏ﹣ᴄʜᴀɴ
(✖L u k a V o c a l o i d ✖)
****D.a.v.i.d G.u.e.t.t.a F.e.a.t.u.r.i.n.g T.a.i.o C.r.u.z & L.u.d.a.c.r.i.s - L.i.t.t.l.e B.a.d G.i.r.l****
◄•R A V E N•►.:Elsword:.
»Hαppy Vαlentine~Edwαrd & Bellα~.♥
I'm a Goner.. I need my Time for better Things..
T h e  M i s t a k e Y o u C a n ' t L i v e W i t h o u t { D a r k . n i g h t m a r e
 
 

En vedette

LAND OF THE WOLF KINGS

Créé par: laakirawh...

Place ton Blingee ici!